Wydajność przenośnika taśmowego

Sercem działalności każdego przedsiębiorstwa przemysłowego jest automatyzacja cykli produkcyjnych, stanowiąca obiektywny wskaźnik rozwoju postępu technicznego. Wydajność pracy zależy bezpośrednio od spójności i konsekwencji wszystkich jednostek biorących udział w procesie technologicznym. Przenośnik taśmowy jest najważniejszym elementem większości firm produkcyjnych, wykorzystywanym do transportu surowców, półproduktów i produktów końcowych. Zadaniem przenośników taśmowych jest przemieszczanie ładunków na daną odległość poprzez przenoszenie powstałych sił trakcyjnych. Dzięki temu rodzaj przenośnika taśmowego jest zaprojektowany tak, aby spełniał warunki i wymagania produkcji. Producent jest gotowy zaoferować produkty dla każdej branży. Koszt urządzeń zależy od parametrów technicznych i cech konstrukcyjnych.

Konstrukcja przenośnika taśmowego

Konstrukcja prawie wszystkich rodzajów przenośników taśmowych składa się z:

 • Rdzeń trakcyjny, który służy, jako podstawa przenośnika taśmowego i przenosi główne obciążenie trakcyjne.
 • Płyty robocze i niepracujące, pełniące rolę elementów ochronnych.
 • Gumowe kołnierze zapobiegające rozwarstwianiu się taśmy.

O wyborze prędkości ruchu przenośnika taśmowego decyduje szereg czynników, m.in.:

 • Szerokość taśmy.
 • Kąt nachylenia przenośnika względem płaszczyzny poziomej.
 • Charakterystyka transportowanego ładunku.
 • Sposób załadunku i rozładunku ładunku na przenośnik.
 • Cechy konstrukcyjne podpór rolkowych i inne.

Producent przenośników taśmowych oferuje wykonanie na zamówienie urządzenia z podparciem taśmy na blatach lub krążnikach, zarówno z taśmą płaską jak i nieckową. Ponadto zapewnia przenośniki z taśmami płaskimi oraz typu Chevron. W celu poznania wydajności tych przenośników taśmowych należy skontaktować się z producentem.  

Wydajność przenośnika taśmowego

Przenośnik taśmowy to wszechstronne, ekonomiczne i niezawodne urządzenie do transportu ciągłego. Wydajność przenośnika taśmowego zależy głównie od dwóch zmiennych: prędkości taśmy i szerokości taśmy. Dopuszczalne jest odchylenie prędkości, ale nie więcej niż + 10%. Położenie taśmy przenośnika wpływa również na szybkość jego ruchu. Zatem przenośniki działające w pomieszczeniach lub pod ziemią mają mniejszą prędkość niż te działające na zewnątrz.

Ponadto krótkie przenośniki mają niższą prędkość taśmy niż długie przenośniki. W przypadku szerszych taśm o większej stabilności i lepszym centrowaniu możliwe są wyższe prędkości. Prędkość taśmy przy całkowitej długości przenośnika 30-50 metrów nie powinna przekraczać 2 m/s, ponieważ przy większej prędkości przenośnika występuje duża ilość rozsypanego materiału.

Przy zastosowaniu przenośników taśmowych o krótkiej długości (do 15 m) zastosowanie podpór rolkowych rowkowanych o kącie montażu 30 stopni. Jest mniej wydajny, ponieważ znaczna część przenośnika zostanie poświęcona na spłaszczenie taśmy. Podczas transportu ładunków masowych sprawdzana jest szerokość taśmy pod kątem wielkości sztuk.

Aby zaprojektować przenośnik taśmowy, należy znać powierzchnię, odległość i wysokość transportu, charakterystykę transportowanego produktu. A także wymaganą nominalną wydajność godzinową, sposób załadunku, wymaganą liczbę punktów rozładunkowych, czas pracy przenośnika na dzień. Czy, urządzenie będzie działało w pomieszczeniach czy na zewnątrz, warunki pogodowe w miejscu pracy, takie jak deszcz, śnieg czy wiatr. Informacje ogólne służą do określenia szerokości i prędkości taśmy, wymaganej mocy napędowej, wytrzymałości taśmy na rozciąganie i rozciąganie, średnicy bębnów, jakości taśmy oraz środków jej utrzymania. 

Cechy wydajności przenośnika taśmowego

Wydajność przenośnika taśmowego to ilość ładunku, jaką przenośnik może przemieścić w ciągu 1 godziny. Wydajność mierzy się w metrach sześciennych na godzinę lub tonach na godzinę. Wydajność w t / godzinę zależy bezpośrednio od gęstości nasypowej ładunku.

Ponadto każda wydajność zależy również od:

 • Kąt nachylenia przenośnika taśmowego, im większy kąt, tym niższa wydajność.
 • Prędkość przenośnika taśmowego
 • Rodzaj przenośnika taśmowego ( chevron lub gładki).

Przenośnik taśmowy Jest w stanie transportować produkty sypkie z wysoką wydajnością godzinową na duże odległości, w różnych profilach lub kierunkach. W pozycji poziomej lub nachylonej pod niewielkim kątem, a także w obecności obszarów wklęsłych i wypukłych. Spośród wszystkich dostępnych urządzeń transportowych przenośnik taśmowy jest prawdopodobnie najbardziej znanym i najczęściej używanym.

Prostota konstrukcji, wysoka sprawność, niskie straty tarcia, niska moc napędu i oszczędność to tylko niektóre z cech, które sprawiają, że przenośnik taśmowy jest najpopularniejszym typem przenośnika. Dlatego podczas projektowania i montażu należy wziąć pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki, aby uzyskać minimalną odporność na rozruch, wysoką wydajność, długą żywotność przy niewielkiej konserwacji.

Wszystkie te czynniki nakładają na projektantów systemów transportowych dużą odpowiedzialność, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w tym konkretnym obszarze sprzętu producent musi optymalizować wydajność różnych środków, a mianowicie rolek, przenośników taśmowych, pracy z konstrukcjami metalowymi. 

Producent przenośników taśmowych

Przenośnik taśmowy jest jednym z najpopularniejszych urządzeń na rynku. Jest używany przez przedsiębiorstwa rolnicze, magazyny, a także różnorodne przedsiębiorstwa przemysłowe. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przetransportowania ładunków jednostkowych lub sypkich, jest on idealnym rozwiązaniem. Jest to urządzenie pracujące w sposób ciągły, na którym ruch przedmiotów odbywa się za pomocą taśmy. Producent przenośników taśmowych zajmuje się ich projektowaniem i produkcją, w tym produkcją przenośników na zamówienie. Jest to urządzenie uważane za najbardziej wszechstronne i może być stosowane w prawie każdej branży, w której istnieje potrzeba przemieszczania towarów, czy to piasku, zboża, czy innych surowców.

Zastosowanie przenośników taśmowych

Produkcja przenośników taśmowych w większości przypadków rozpoczyna się od określenia indywidualnych potrzeb klienta, ponieważ w postawionym zadaniu mogą pojawić się kryteria, które nie pozwalają na zastosowanie standardowego i wzorcowego podejścia niezbędnego do projektowania i produkcji. Przenośnik taśmowy wykorzystywany jest nie tylko przy produkcji wyrobów, ale również w magazynach do przemieszczania różnych towarów. A także urządzenia znajdują różnorodne zastosowanie w handlu i usługach. Przenośnik taśmowy jest w stanie przemieścić dowolny ładunek na odległość w zależności od rodzaju taśmy i technicznych właściwości nośności, elastyczności taśmy i mocy napędowej przenośnika.

Jak wygląda produkcja przenośników taśmowych?

Produkcja przenośników taśmowych rozpoczyna się od doboru komponentów do przyszłego przenośnika. Producent wykonuje obliczenia napędu urządzenia, dobiera napęd i naciąg, podpory rolek oraz taśmę. Dopiero po rozwiązaniu tych wszystkich problemów rozpocznie się produkcja przenośnika taśmowego. Producent MK Tech posiada w swojej ofercie przenośniki taśmowe z podparciem taśmy na blatach a także krążnikach. Dostępne są modele z taśmą płaską oraz nieckową. MK Tech zapewnia również przenośniki z taśmami płaskimi a także typu Chevron.

Zapotrzebowanie na podnośniki taśmowe

Początkowo producenci przenośników taśmowych zaspokajali potrzeby głównie przemysłu wydobywczego, jednak z czasem przenośniki upowszechniły się, co doprowadziło do znacznego wzrostu wydajności pracy i obniżenia kosztów. Obecnie urządzenia są wszechobecne i żadna branża nie może się bez nich obejść: przemysł ciężki, rolnictwo, budownictwo, produkcja żelbetu, handel, gastronomia, poczta, transport i inne. Wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba ciągłego przemieszczania towarów, stosowany jest ten sprzęt.

Opłacalność zamówienia przenośnika taśmowego od producenta

Przenośnik taśmowy najlepiej kupić u producenta. Firma zajmuje się samodzielnym projektowaniem i produkcją różnych przenośników taśmowych. Ceny wypadają korzystnie w porównaniu z podmiotami handlowymi, które same nie są producentami. Firma produkcyjna stosuje indywidualne podejście do klientów, tak, aby koszt przenośnika jak najbardziej obiektywnie odzwierciedlał koszt jego wytworzenia. Przenośniki taśmowe umożliwiają przenoszenie materiałów w dowolnym kierunku i na duże odległości.

Zaletą producenta podnośników taśmowych w projektowaniu i wykonaniu jest wieloletnia praktyka wdrażania i testowania rozwiązań przenośnikowych. Obecnie firma specjalizuje się w produkcji urządzeń przenośnikowych o dowolnej złożoności z zapewnieniem pełnego zakresu usług od projektu po montaż urządzeń u klienta. Producent współpracuje z firmami z różnych branż, a dzięki własnemu zapleczu technologicznemu oraz bogatemu doświadczeniu specjalistów może zaproponować rozwiązania automatyzacji procesów produkcyjnych dla każdej firmy, za pomocą kilku rodzajów przenośników taśmowych.

Produkcja przenośników taśmowych na zamówienie

Niski koszt przenośników nie oznacza spadku ich jakości, a jedynie konkurencyjną cenę. Na zamówienie produkowane są przenośniki taśmowe w różnych rozwiązaniach technologicznych. Krótki czas produkcji przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości montażu to przewaga producenta w realizacji projektów automatyzacji klienta. Firma jest gotowa zaoferować optymalne rozwiązanie automatyzacji procesów technologicznych, które w jak największym stopniu zaspokoją wymagania klienta.  Wykonywane jest opracowanie projektu technicznego i wykonanie niezbędnych pomiarów do obliczenia przenośnika. Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych do montażu przenośnika.

Nowoczesna produkcja wyrobów wymaga innego podejścia do procesu technologicznego, a wielu producentów jest zmuszonych do budowy jednego systemu przenośników, który pozwala nie tylko na ograniczenie procesów z wykorzystaniem ręcznej pracy pracowników. A także na uzyskanie przewagi konkurencyjnej swoich produktów poprzez redukcję kosztów i przyspieszenie procesów produkcyjnych.

Optymalizacja procesów technologicznych w produkcji jest niemożliwa bez zastosowania wydajnych urządzeń, a jednym z najbardziej wszechstronnych rozwiązań jest zakup przenośnika taśmowego. Wybór przenośnika w dużej mierze zależy od zadań stawianych przez klienta do tworzenia procesów cyklicznych w przedsiębiorstwie. Jednak przenośnik taśmowy może służyć zarówno do tworzenia zautomatyzowanych linii przenośnikowych, jak i służyć, jako jedno rozwiązanie przyspieszające procesy technologiczne. Cena przenośnika taśmowego zależy bezpośrednio od parametrów technicznych.